Uwolnimy Cię od
„nieproszonych gości"

Firma Zielińscy Sp. z o.o. oferuje przygotowania pełnej dokumentacji zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami według zasad  BRC, GHP, GMP, ISO i IPM oraz systemu HCCP zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego.

Dokumentacja zabezpieczenia obiektu przedstawia opisane procedury, które jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki zakładu przed gryzoniami, ptakami, owadami  biegającymi, owadami latającymi, szkodnikami magazynowymi.

Program zabezpieczenia obiektu obejmuje:
- Opracowanie dokumentacji programu zabezpieczeń obiektu,
- Opracowanie planu budynku wraz ze szczegółowym rozmieszczeniem urządzeń    monitorujących,
- Przygotowanie atestów, zezwoleń i kart charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych preparatów do prac z zakresu dezynsekcji i deratyzacji,
- Certyfikaty ukończonych szkoleń,
- Odpowiednie przeszkolenie pracowników firmy na temat przeprowadzania bieżącego monitoringu występowania szkodników.

Celem "Programu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami" jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.
Program ma na celu stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać.
Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z  naszą firmą w celu wyceny usługi stworzenia programu zabezpieczenia Państwa obiektów przed szkodnikami.
Szybki kontakt ze specjalistą ds. usług DDD: 722-106-941